Nasze firmy

Zarządzamy naszymi firmami i projektami z wizją długoterminowego i trwałego sukcesu, a nie z dążeniem do uzyskania natychmiastowych zysków. Możliwość uczestniczenia w wyjątkowych projektach napędza silną osobistą motywację do zaangażowania w pracę zarówno naszych pracowników, jak i właścicieli.

Łączenie najlepszych zespołów zarządzających.

Wolne przepływy pieniężne są stale reinwestowane w spółki portfelowe, aby wspierać zarówno wzrost organiczny, jak i akwizycję oraz konkurencyjność. Wspieranie innowacji, takich jak rozwój nowych produktów, cyfryzacja, duże zbiory danych, sztuczna inteligencja i inne.

TRADE AND FINANCE.png

Wielka Brytania

Holding Finance

INVEST CENTRE (3).png

Wielka Brytania

Posiadanie nieruchomości

ALMAVA HOLDING.png

Republika Czeska

Usługi holdingowe

Čísté ENYTEX.png

Republika Czeska

Produkcja tekstyliów

VAKEN CREDIT.png

Republika Czeska

Zarządzanie nieruchomościami

Enytex Shop.png

Republika Czeska

Inżynieria

Czechia airlEASING.png

Wyspy Marshalla

Usługi leasingowe

ROCKET.png

Wyspy Marshalla

Inwestycje w akcje

EC FINANCIAL.png

Wyspy Marshalla

Usługi finansowe

V & M Company.png

USA

Wynajem i wynajem

REAL INVEST.png

USA

Inwestycje w firmy